O Firmie

SM 21 Energetyka

O firmie sm21

SM 21 ENERGETYKA powstała w 1992 roku i w oparciu o wcześniejsze doświadczenie zatrudnionych pracowników zajęła się kompleksową obsługą ciepłowniczych inwestycji przemysłowych, początkowo w zakresie pary wodnej, a z czasem także oleju termicznego oraz uzdatniania wody. Dostawa kotłów parowych i wytwornic pary oraz podgrzewaczy oleju termicznego często poprzedzało wykonanie projektu technicznego oraz instalacja dostarczonych urządzeń. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego dopełniało  obszar jej działań.

Po ponad 30 latach działalności wciąż realizujemy inwestycje a zdobyte w tym czasie i wciąż zdobywane doświadczenie pozwala nam na podejmowanie nowych wyzwań. Nawet najtrudniejsze zadanie nie jest dla nas problemem a jedynie wyzwaniem.

Jako już dwupokoleniowa firma, w oparciu o nabyte doświadczenie kierujemy się następującymi zasadami:

– każdy Inwestor i jego przedsięwzięcie wymaga indywidualnego podejścia – rutynowe działanie często prowadzi do błędów

– podejmujemy tylko takie prace, co do których mamy pewność i możliwość ich prawidłowego wykonania

– korzystamy regularnie ze szkoleń prowadzonych zarówno przez naszych partnerów czyli producentów dostarczanych urządzeń jak i szkoleń związanych z obowiązującymi przepisami i ich częstymi zmianami. 

– podstawową wartość firmy stanowią ludzie z ich wiedzą i doświadczeniem oraz wzajemną   odpowiedzialnością.

Nasi Partnerzy to firmy:

CERTUSS Dampfautomaten GmbH & Co. KG

Producent wytwornic pary  ( również kompletne wyposażenie kotłowni) – zainstalowanych w Polsce 367 wytwornic.

AURA GmbH & Co. KG

Producent podgrzewaczy oleju termicznego wymienników ciepła, dostarczono w Polsce 104 urządzenia

KARL SPIEGL GmbH & Co. KG

Producent stacji zmiękczania wody oraz stacji odwróconej osmozy Specjaliści od uzdatniania wody procesowej.

GIRBAU, SA.

Producent przemysłowych pralnic, suszarek i magli.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szczegółową.