Projektowanie

SM 21 Energetyka

Projektowanie

Realizujemy opracowania projektowe kotłowni parowych oraz kotłowni opartych na podgrzewaczach oleju termicznego.
Specjalizujemy się w projektowaniu kotłowni pracujących na potrzeby technologiczne w przemyśle. Uwzględniamy najbardziej nietypowe potrzeby odbiorców – wykonujemy instalacje podgrzewające olej termiczny, parę oraz instalacje wyposażone w stacje uzdatniania wody z wykorzystaniem odwróconej osmozy.
Na etapie projektowania dbamy o to, aby instalacja pracowała optymalnie. Kładziemy nacisk na odzyski ciepła obniżając w ten sposób koszty użytkowania instalacji.
Projekty realizujemy w branżach:

Projektujemy w 2D jak również 3D w oparciu o inwentaryzację (skanowanie 3D) infrastruktury technicznej na trasie prowadzenia rurociągów.

Opracowane przez nas projekty są zaopiniowane przez Rzeczoznawców w zakresie sanitarno-higienicznym, przeciwpożarowym, BHP i ergonomicznym. Projekty te są kompletne w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę. W przypadku kotłowni, dla których z racji wielkości dla uzyskania decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji jest wymagane wykonanie operatu ochrony powietrza, oferujemy również wykonanie takich operatów.