Serwis

SM 21 Energetyka

SERWIS

W ramach Serwisu oferujemy kompletną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną oferowanych urządzeń. Obsługa obejmuje urządzenia znajdujące się w naszej ofercie handlowej i jest wykonywana przez odpowiednio przeszkolonych Inżynierów Serwisu. Dla utrzymania właściwego stanu technicznego proponujemy zawarcie umów serwisowych na okresowe przeglądy urządzeń. Niezależnie dokonujemy napraw i przeglądów w oparciu o zgłoszenie przez użytkownika. Różnorodność specyfiki pracy naszych urządzeń wymaga także w zakresie usług serwisowych indywidualnego podejścia.
Przedmiotem naszych usług serwisowych są zarówno poszczególne urządzenia (kotły, podgrzewacze, palniki itp.), jak i całe kotłownie.