Dlaczego K. Spiegl

SM 21 Energetyka

Dlaczego K. Spiegl

Firma Karl Spiegl GmbH & CO KG to rodzinna firma prowadzona obecnie przez trzecie pokolenie.
Od samego początku firma zajmowała się uzdatnianiem wody pitnej dla gospodarstw domowych i obiektów oraz
uzdatnianiem wody technologicznej w sektorze przemysłowym. Dzięki ciągłym działaniom rozwojowym stopniowo
otwierano kolejne aplikacje. Technologia membranowa, z naciskiem na „odwróconą osmozę”, jest integralną częścią
programu produkcyjnego od 20 lat. W ciągu ostatnich 15 lat program był coraz bardziej rozszerzany o aplikacje
przemysłowe o wysokich wymaganiach.
Każdego roku buduje około 1000 systemów uzdatniania wody różnych rozmiarów i obszarów zastosowań.
W naszej ofercie znajdują się:

Jesteśmy bezpośrednim przedstawicielem na Polskę niemieckiej firmy KARL SPIEGL GmbH & Co. producenta
urządzeń do uzdatniania wody. Urządzenia firmy SPIEGL pracują z powodzeniem u wielu użytkowników zarówno
uzdatniając wodę na potrzeby kotłowni jak i do celów technologicznych i użytkowych.